Como continuará este curso...


Como continuará este curso...Como continuará este curso...A Consellería de Educación publica orientacións provisionais para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente)
Continuidade do calendario escolar
Durante o terceiro trimestre os centros docentes continuarán coa atención educativa ao alumnado, desenvolvendo actividades que permitan aos alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender, de modo non presencial ou, de ser o caso, presencial, en función das recomendacións que diten as autoridades sanitarias.
Avaliación
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar os avances realizados e os atrasos que se teñan podido producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso.
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas.

30 Días en casa

#30diasencasa

30 Días en casa

O Instituto da Mocidade (Injuve) abre a iniciativa ‘30 días en casa’, coa que vos invitan a reflectir uns segundos das vosas novas vidas, momentos, sensacións, emocións, aspiracións, medos e como non, humor.
Esta convocatoria ten tres modalidades: vídeo, microrrelato e ilustración.
Quen poden participar?
Poden participar nesta iniciativa persoas de entre 18 e 30 anos españois ou residentes en España, que poderán enviar tantos vídeos, microrrelatos e ilustracións orixinais como desexen, con tema e contido libre. En calquera caso, non se admitirán obras con contidos ofensivos, que firan a sensibilidade, atenten contra a liberdade relixiosa ou a identidade sexual, ou inciten a condutas discriminatorias ou violentas, reservándose o Injuve o dereito para excluír aos participantes que non cumpran con estas condicións.

Como inscribirse?
Participar é moi fácil. Se queres compartir os teus últimos 30 días nun vídeo de 30 segundos, nun relato de ata 300 palabras ou nunha ilustración, completa e envía o formulario dispoñible na súa web: http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/concurso-digital-30-dias-en-casa

Concurso “Crea na casa”


A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia convoca o concurso “Crea na casa” que se desenvolverá a través da rede social Instagram.
Destinatarias/os:  persoas residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 16 e 30 anos e seguidores de @Xuventudegalicia
Datas de realización:  do 13 ao 27 de abril de 2020
O concurso estrutúrase en dúas fases:
1) Fase de presentación de propostas: do 13 ao 22 de abril
Desenvolvemento: as persoas participantes publican unha fotografía que mostre a súa creatividade na casa durante os días de confinamento (exemplos: pratos de cociña, música, danza ou calquera disciplina creativa pero plasmada a través da fotografía) no seu perfil de Instagram (no feed, non stories) mencionando a @Xuventudegalicia no pé da foto e usando o hastang #creanacasa.
2) Fase de votación: do 23 ao 27 de abril
A persoa gañadora será elidida por votación a través da aplicación EasyPromos. Para a votación facilitarase unha URL na canle @XuventudeGalicia
Premio:  teléfono Xiaomi Redmi Note 8T.
Toda a información sobre o concurso no seguinte enlace:  BASES LEGAIS DO CONCURSO

Día europeo da Información Xuvenil


O 17 de abril conmemórase, coma todos os anos, o Día Europeo da Información Xuvenil. Aínda que nestes momentos atravesamos unha crise sanitaria provocada polo Covid-19 que nos impide realizar unha programación física, desde a Dirección xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social gustaríanos celebrar este efeméride e facelo de xeito virtual, da man dos diferentes correspondentes xuvenís e universitarios.
Deste xeito, e co obxectivo de visibilizar esta celebración, así como de destacar a importancia da información xuvenil para os mozos e mozas, lanzamos a campaña “Un minuto de información xuvenil”, coa que animamos aos correspondentes a enviar un vídeo no que, en menos dun minuto, resuman o que significa para eles a información xuvenil, así como o que están facendo neste ámbito durante esta situación de confinamento.
Os vídeos poderanse enviar ao enderezo electrónico: informacion.xuventude@xunta.gal e serán colgados na conta de Instagram da Dirección xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado @xuventudegalicia o 17 de abril.
Obxectivos:
A promoción da información xuvenil entre a mocidade galega.
Dar a coñecer o traballo que desenvolven os correspondentes xuvenís.
Fomentar o coñecemento mutuo entre a mocidade a través das actuacións que fan os diferentes mozos/as, fomentando a aprendizaxe mutua, e o coñecemento doutros puntos de vista.
Poñer en valor a importancia da información como medio para acceder aos recursos, programas e actividades, garantindo deste xeito a igualdade de oportunidades.
Quen pode presentarse?
Todas e todos os correspondentes xuvenís e universitarios de Galicia.
Como participar?
Os interesados e as interesadas deberán presentar un vídeo en formato horizontal cunha duración máxima dun minutoa través do cal se comente ou mostre o que supón a información xuvenil, o que aporta, ou o que significa tamén nesta situación.
Exemplos (prégase non copialos, só están como guía):
A experiencia como correspondente permitiume poder coñecer programas de interese e desfrutalos cos meus amigos.
Participar nos encontros de correspondentes xuvenís axudoume a facer novas amizades e entender a importancia de saber comunicar.
Nestas semanas desde a casa estiven traballando nun blog para difundir a información de interese para a mocidade.
Prazos:
Os interesados deberán enviar o vídeo antes do día 14 de abril ás 10 horas, co obxecto de publicalos o día 17 de abril con motivo do Día Europeo da Información Xuvenil, ao seguinte enderezo electrónicoinformacion.xuventude@xunta.gal


Libros y películas en línea.


La red de bibliotecas gallegas pone a su disposición su catálogo de libros y películas en formato digital para que pueda ver en casa.
Libros y películas en línea.¿Cómo leer o mirar una película?
Si ya es miembro de una de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia, solo necesita ingresar el nombre de usuario y la contraseña proporcionados en su biblioteca.
¿No tienes una tarjeta de biblioteca? Regístrese y con las llaves que recibirá, también tendrá acceso a eBiblio Galicia y al Catálogo de Galicia. Cuando termine la cuarentena, tendrá 30 días para acercarse a la biblioteca para solicitar la tarjeta y continuar disfrutando de las ventajas de GaliciaLe.
¿Qué libros o películas puedes ver? Estos: https://catalogo.galiciale.gal/
900 400 800. Teléfono SocialVIII Certame de debuxo da Natureza


O Grupo Naturalista Hábitat, da man da Empresa Municipal Aguas de La Coruña (Emalcsa) e a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, convoca o VIII Certame de debuxo da Natureza “Vida silvestre do encoro de Cecebre”.

Este ano, baixo o título “Natureza Viaxeira“, o G.N.Hábitat quere poñer en valor a aquelas especies viaxeiras, ás que veñen dende moi lonxe a visitarnos todos os anos en primavera para críar ou a pasar o inverno, e as que están con nós todo o ano, pero que non teñen unha capacidade de dispersión moi grande e recurren a impresionantes estratexias para dispersarse e aumentar as súas poboacións, como por exemplo, plantas que empregan ós animais ou ó vento para a dispersión das sementes.

Coa posta en marcha desta iniciativa preténdese implicar á xente no contacto coa súa contorna, a través do debuxo da flora, fauna e xea presente no espazo natural protexido do encoro de Cecebre [integrado na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo] e as cuncas dos ríos Mero e Barcés, co gallo de consolidar na cidadanía unha corrente de interese polo coñecemento e preocupación pola conservación do Patrimonio Natural.

A inscrición é de balde e aberta á cidadanía, non sendo preciso ter aptitudes nin coñecementos en ilustración para poder participar, tan só as ganas de gozar da natureza a través do debuxo.

Haberá dúas categorías diferentes (menores e maiores de 14 anos) e premios en todas elas para as obras máis salientables. Así mesmo, de entre as obras achegadas seleccionaranse aquelas que pasarán a ilustrar o Calendario 2021 da nosa entidade.

O prazo de inscricións e entrega dos debuxos estará aberto ata o 30 de xuño de 2020.Como continuará este curso...

Como continuará este curso... A Consellería de Educación publica orientacións provisionais para o desenvolv...